Om Frederikshøj

Vi bor omkring 500 mennesker i Haveforeningen Frederikshøj i 193 helt forskellige huse.

Frederikshøj er et lille samfund, hvor de fleste kender hinanden. Vi har en høj grad af selvforvaltning. To gange om året holder vi generalforsamling. Her bliver de store linier lagt.

Til hverdag er det bestyrelsen og en lang række udvalg, der tager sig af alt lige fra byggeri til barselsmad.

Frederikshøj Folkeblad udkommer en gang om måneden og det har det gjort i over 25 år. I et par år har vi også haft vores eget intranet (kræver adgangs-kode).

 

Lidt om Frederikshøjs historie

Haveforeningen Frederikshøj blev stiftet i 1923 på et engareal udenfor København. Området blev brugt til nyttehaver og sommerboliger - mest af folk fra Vesterbro. På grund af den store boligmangel i København var der allerede fra begyndelsen mange, der slog sig ned permanent.

Under krigen bragte Billedbladet en reportage fra livet i Frederikshøj. Den begynder sådan her:
"Kunde De tænke Dem til at bo helt fredeligt i et lille Hus med Blomsterhave og eget Elektricitetsværk for en leje af ca. 5 Kr. om Maaneden! Gaa i saa fald ud i Kolonien Frederikshøj, lige ved Sydhavnen, hvor 150 Familier og Eneboere i Vinter vil hygge sig bag Pap- og Bræddevæggene..... Billed-bladet ser en Efteraars-Søndag ind til de gode Frederikshøjere."

 

 

H/F Frederikshøj
Foreningshuset 138
2450 København SV

Antal besøgende: 147521 (denne uge: 2657)