Alle huse i Frederikshøj sælges gennem bestyrelsen efter venteliste.

 

Salg af huse og medlemskab
Når et hus i Frederikshøj skal sælges, bliver det først vurderet af vores vurderingsudvalg. Herefter bliver det tilbudt til den eller de personer, der står øverst på ventelisten til den pris, som vurderingsudvalget er kommet frem til. Den interne venteliste går forud for den eksterne venteliste. Når man køber hus i Frederikshøj via ventelisten, melder man sig samtidig ind i Haveforeningen Frederikshøj.

Opskrivning til den interne liste
Beboere i Frederikshøj kan skrive sig på den interne venteliste ved at henvende sig til vores forretningsfører i kontorets åbningstid.
Man betaler 100 kr. til administration ved opskrivning.

Den eksterne venteliste er IKKE længere åben for opskrivning
Den eksterne venteliste har været lukket en del år, fordi der stod så mange på den liste, at nyopskrevne ikke har en realistisk chance for at få tilbudt hus. I sin tid bestemte man at holde den eksterne venteliste lukket, indtil der stod under 150 personer på den. En lørdag i oktober 2012 genåbnede den eksterne liste for en kort bemærkning - da vi nu var kommet ned under det magiske tal. Der mødte hundredevis af interesserede op, og kun nogle få var så uheldige at måtte gå derfra uden en plads på ventelisten! Der er nu ca. 300 eksterne opskrevet.

 

 

 

OBS til alle der allerede står på venteliste
Generalforsamlingen har vedtaget, at man ikke længere skal bekræfte sin tilmelding til ventelisten ved at møde op i Frederikshøj en gang om året.

Du er selv ansvarlig for at meddele adresseændring, telefonændring o.l.
Det kan du gøre ved at sende en mail til: kontoret@frederikshoj.net
eller ved at skrive et brev til:
Kontoret, Foreningshuset , Frederikshøj 138, 2450 København SV.

Ventelisteplacering oplyses ligeledes ved henvendelse til kontoret.

Den interne venteliste findes på intranet for beboere, log in som beboer.

 

H/F Frederikshøj
Foreningshuset 138
2450 København SV

Antal besøgende: 147521 (denne uge: 2657)